Chặn cửa chống va đập nam châm hút thông minh

90.000

  • Dùng cho các loại cửa gỗ, cửa nặng